Home Festiwal

Festiwal

by FKZLubliner

LUBLINER FESTIVAL – Festiwal Kultury Żydowskiej to nowe wydarzenie rozgrywające się w przestrzeni kulturalno-społecznej historycznego Lublina, które wypełnia pustkę kulturową po nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej. 

Głównym celem projektu, który w założeniu ma stać się imprezą cykliczną, jest kultywowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury żydowskiej. Podczas sześciodniowego festiwalu zaprezentujemy różnorodność motywów i nurtów muzycznych – od pieśni chasydzkich, poprzez lirykę, aż po kabaret żydowski, muzykę klezmerską i współczesne aranżacje inspirowane muzyką aszkenazyjskich i sefardyjskich Żydów. Dodatkowo program festiwalowy wzbogacą warsztaty i spotkania. Festiwal odbędzie się w nieprzypadkowych miejscach, m.in. w budynku dawnej uczelni rabinackiej Jeszywas Chachmej Lublin oraz na Placu po Farze.

Po żydowskich mieszkańcach Lublina, którzy przez blisko siedemset lat współtworzyli lubelską metropolię, w świadomości większości mieszkańców pozostały jedynie niewyraźne wspomnienia i pojedyncze skojarzenia. Tymczasem to właśnie lubelska gmina żydowska stała się jedną z najliczniejszych i najbogatszych na obszarze Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To w Lublinie od XVI w. działała Akademia Talmudyczna, tutaj też żył rabin Jakub Izaak Horowitz zwany Widzącym z Lublina, którego grób, znajdujący się na starym cmentarzu żydowskim, po dziś dzień odwiedzają chasydzi i inni turyści z całego świata. 

Nasze przedsięwzięcie, łącząc w sobie tradycję z nowoczesnymi środkami wyrazu, otwiera okno na nie tak odległą żydowską przeszłość miasta, pozwalając zanurzyć się w niej – choćby na chwilę – mieszkańcom Lublina, stykając ich z kulturą niegdysiejszych sąsiadów i przyjaciół. 

Mamy nadzieję, że ten Festiwal stanie się ważnym elementem kulturalnego kalendarza Lublina i Polski. 

Organizatorem Lubliner Festival – Festiwalu Kultury Żydowskiej w Lublinie jest Fundacja Ner Tamid (hebr. ‏נר תמיד‎, dosł. „wieczne światło”), założona w celu kultywowania pamięci o żydowskich przodkach i kulturze narodu żydowskiego. Fundacja Ner Tamid, której prezesem jest Etel Szyc, zrealizowała do tej pory wiele projektów, korzystając m.in z dotacji MSWiA, JOINT-u oraz sponsorów prywatnych.

Współorganizatorami Festiwalu są Narodowe Centrum Kultury, Urząd Miasta Lublin oraz Centrum Kultury w Lublinie – największa instytucja miejska w regionie, zajmująca się wielokierunkową, otwartą działalnością artystyczną, edukacyjną oraz upowszechnianiem i popularyzowaniem kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności i stwarzanie warunków do prowadzenia aktywności twórczej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Projekt realizowany przy udziale środków finansowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Centrum Kultury oraz dzięki wsparciu Miasta Lublin.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej

Privacy & Cookies Policy